شرکت فنی ، مهندسی و مشاوره فن آوران هسته ای انرژی پرتو البرز توسعه دهنده علوم و فنون هسته ای
ارتباط با شرکت  آدرس : شیراز - میدان گلستان - خیابان جهانگردی کد پستی : 7145846421 ایمیل : alborznuclear@vmail.ir تلفکس : 071- 37300907