شرکت فنی ، مهندسی و مشاوره فن آوران هسته ای انرژی پرتو البرز توسعه دهنده علوم و فنون هسته ای
سبد خرید و پرداخت  متقاضیان محترم می توانند تا راه اندازی خرید آنلاین جهت تهیه محتوا ، از طریق کارت به کارت وجه را پرداخت نمایند : بانک ملی ایران شماره کارت : 6037991899935021 به نام : شرکت فن آوران هسته ای انرژی پرتو البرز سپس شماره پیگیری پرداخت و نام محتوا را به ایمیل شرکت alborznuclear@vmail.ir ارسال نمایند تا در اسرع وقت محتوای مورد نظر ارسال شود . با سپاس