مجله اختصاصی فن آوران هسته ای البرز ارائه دهنده مدرن ترین متدهای روز و آینده تکنولوژی هسته ای
 مجله ها
 مجله شماره 1 : راکتور های هیبریدی شکافت - گداخت ( Fission - Fusion Reactors ) خرید