شرکت فنی ، مهندسی و مشاوره فن آوران هسته ای انرژی پرتو البرز توسعه دهنده علوم و فنون هسته ای
مقالات و پروژه های انجام شده توسط شرکت :  1- Reliability Analysis of Bushehr Nuclear Power Plant Shutdown System by Markov Process ( The 4th International Reliability Engineering Conference, IREC2016, 26-28 April 2016, Sahand University of Technology, Tabriz, Iran ) 2- Reliability Evaluation of Emergency Diesel Generator Systems (EDGS) for VVER-1000/V446 Reactor by Markov Model ( The 5th International Reliability Engineering Conference, IREC2018, 9-11 May 2018 , Shiraz University , Shiraz, Iran ) پروژه هایی که توسط شرکت انجام می گیرند :  1- بررسی ایمنی وقابلیت اطمینان و محاسبه ریسک سیستم ها درخواست انجام پروژه و مشاوره :  متقاضیان محترم می توانند موضوع پروژه و مشاوره را به همراه شماره تماس از طریق ایمیل شرکت در قسمت ارتباط با شرکت ارسال نمایند.