پرتوهای باردار و بی بار ناشی از واپاشی رادیوایزوتوپ ها که حامل طیف وسیعی از انرژی می باشند، دارای کاربردهای متنوع در صنعت هستند. از کاربردهای رادیوایزوتوپ ها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 1. باتری های هسته ای
 2. کشاورزی هسته ای
 3. سامانه های پرتودهی گاما
 4. صنعت نفت،گاز و پتروشیمی
 5. صنعت کابل سازی ،لاستیک سازی و لوله سازی
 6. صنعت خودرو سازی
 7. صنعت هواپیما سازی
 8. ساخت سنسورهای دود
 9. اسکن درون محفظه ها
 10. باستان شناسی
 11. صنعت هوا و فضا