پیش بارگیری (preloader)

درباره ما

خانه > درباره ما

شرکت فن آوران هسته ای انرژی پرتو البرز در نظر دارد در راستای ارتقای صنعت هسته ای کشور و توسعه علمی و تجربی در زمینه ها و گرایش های مختلف هسته ای تحت قوانین وضع شده کشور، فن آوری و یافته های خود را در زمینه های زیر ارائه دهد :
1- راکتورهای تحقیقاتی و قدرت هسته ای
2- ایمنی هسته ای
3- کاربرد پرتوها در صنایع
4- پرتوپزشکی، رادیودارو و پزشکی هسته ای
5- کشاورزی هسته ای
این شرکت امید دارد که با استفاده از محتواهای ارائه شده توسط این شرکت، کاربردهای این علوم در کشور گسترش یابد تا بیش از پیش انواع صنایع و مردم از این تکنولوژی بروز، پیشرفته و آینده دار بهره بیشتری برده و زندگی با کیفیت تری را تجربه نمایند.

0

تعداد تحقیق ها

0

تعداد کل خریدها

0

بازدید روزانه

0

مشتریان راضی